Jak przeprowadzić audyt SEO?

Audyt SEO to temat budzący duże zainteresowanie wśród osób zaangażowanych w marketing cyfrowy. Jest to również kwestia, która bywa często interpretowana na wiele różnych sposobów. Kiedy poprosilibyśmy, o przeprowadzenie audytu SEO różne agencje marketingowe, najprawdopodobniej otrzymalibyśmy od nich znacznie różniące się zestawy plików. Jednak między różnymi filozofiami przeprowadzania audytów SEO zazwyczaj istnieją wspólne elementy. Z tego powodu, przed zaplanowaniem zlecenie audytu SEO agencji marketingowej, warto usystematyzować podstawowe zagadnienia związane z tym obszernym tematem. Z myślą o tym celu przygotowaliśmy artykuł, w którym wyjaśniamy podstawowe pojęcia, a te mogą zdecydowanie ułatwić pracę nad przygotowaniem i wspomnianą analizą.

Poniższe omówienie przedstawia punkt widzenia, który przyjmujemy podczas realizacji audytów SEO w MBridge – Marketing Expertsi. Nasze doświadczenie mówi, że najlepsze efekty przynosi łączenie tradycyjnie rozumianych audytów SEO (analiza kondycji domeny) wraz  z przygotowaniem kompleksowej strategii realizowania działań SEO na przyszłość. 

Audyt SEO — jaki powinien być jego cel?

Patrząc modelowo, na zagadnienie audytu SEO możemy stwierdzić, że jego celem powinna być każdorazowo identyfikacja mocnych i słabych punktów danej witryny z punktu widzenia pozyskiwania ruchu organicznego oraz umieszczenie tych punktów w szerszym kontekście strategicznym (technologicznym, konkurencyjnym, biznesowym).

Audyt SEO powinien więc wskazać firmie, jakie konkretne kroki powinni podjąć właściciele danej domeny (i w jakiej kolejności), aby poprawić osiągane z działań organicznych wyniki danej strony internetowej.

Biorąc to pod uwagę, możemy więc stwierdzić, że finalnie zakres audytu SEO i czas potrzebny na jego wykonanie będzie zależał przede wszystkim od wielkości serwisu oraz jego otoczenia konkurencyjnego.

Jakie obszary poddawane są analizie podczas audytu SEO?

Najczęściej audyt SEO składa się z analizy następujących części:

 • SEO techniczne w tym analiza indeksacji i crawl budgetu
 • osiągane obecnie wyniki SEO oraz trend (wzrostowy, spadkowy)
 • linki zewnętrzne
 • optymalizacji on-site
 • otoczenie konkurencyjne
 • analiza dłuższych form contentowych (jeśli w witrynie jest np. blog)

Szczegółowość danego obszaru w audycie SEO będzie zależała finalnie od specyfiki danej witryny oraz otoczenia konkurencyjnego (np. w witrynach contentowych zazwyczaj mniej miejsca zajmie analiza techniczna w porównaniu na przykład do ogromnych portali e-commerce).

Dotychczasowe wyniki i trendy

Analizując wyniki SEO osiągane przez daną domenę, musimy zwrócić szczególną uwagę na rozkład ruchu organicznego oraz widoczności SEO w podziale na brand i non brand (frazy kluczowe zawierające nazwę firmy oraz frazy niezawierające jej). 

W audycie SEO należy szczególnie skupić się na osiąganych wynikach non-brand (oczywiście ze świadomością również trendów na ruchu brandowym). W tym kontekście często zdarza się bowiem, że spadki w ruchu SEO obserwowane przez przedsiębiorców są wynikiem spadku zainteresowania brandem i nie dotyczą bezpośrednio jakości realizowanej strategii SEO. 

Kolejną rzeczą, która ma bardzo duże znaczenie, jest analizowanie wyników SEO w ujęciu rok do roku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zniwelować wpływ sezonowości na wnioski wyciągane z analizy.

Z tej perspektywy warto również analizować wyniki biznesowe — spojrzenie na ruch non brand oraz osiągane wyniki biznesowe (sprzedaż, przychód) przez daną domenę w szerszym ujęciu pozwoli zidentyfikować wpływ dotychczas prowadzonych działań SEO na prowadzony biznes.
Może być tak, że wzrost ruchu (lub spadek) nie przekładają się finalnie na osiągane wyniki sprzedażowe — będzie to świadczyło zazwyczaj o niedopasowaniu strategii słów kluczowych do realiów biznesowych, w których działa dane przedsiębiorstwo lub poważnych błędach związanych z CRO (Conversion Rate Optimization), czyli optymalizacją konwersji.

Analizując wyniki SEO, musimy też pamiętać o otoczeniu konkurencyjnym — dzięki analizie SEO konkurencji dotychczasowe rezultaty witryny osadzimy bowiem w kontekście konkurentów, co pozwoli zidentyfikować braki oraz ewentualny potencjał do wykorzystania w przyszłości.

Sprawdź także, narzędzia SEO, które są przydatne w analizie konkurencji.

SEO techniczne: indeksacja i błędy 

Wyszukiwarka Google, aby wyświetlać w ogóle strony internetowe w wynikach wyszukiwania, potrzebuje je odnaleźć, a potem poprawnie zaindeksować. Dopiero strony, które zostaną poprawnie dodane do indeksu wyszukiwarki, mają szansę walczyć o wysokie pozycje w rywalizacji z konkurentami. Dlatego też  jednym z najważniejszych elementów audytu SEO jest weryfikacja techniczna witryny internetowej. Zazwyczaj weryfikowane w trakcie analizy technicznej SEO są następujące poziomy:

 • architektura serwisu z uwzględnieniem linkowania wewnętrznego 
 • dostępność strony dla robotów indeksujących i zarządzanie indeksacją treści
 • technologia wykorzystywana do wyświetlania elementów graficznych i tekstowych na stronie 
 • działanie serwisu i występujące błędy 

Każda z tych sekcji składa się z bardziej szczegółowo analizowanych elementów, a waga i czas potrzebne na weryfikację techniczną serwisu podczas audytu SEO będą zależały od wielkości danego portalu i poziomu skomplikowania wykorzystywanych w nim technologii (np. wykorzystywanie w dużej ilości JavaScript zwykle wymaga dodatkowych analiz SEO).

Niezależnie od charakterystyki audytowanego portalu (innego typu weryfikacji będzie wymagała mniejsza strona B2B, a innej duży sklep internetowy) celem technicznej części audytu SEO powinna być identyfikacja problemów oraz określenie zagrożeń i szans, które stoją przed daną witryną. Audyt SEO w tym zakresie powinien zawierać bowiem nie tylko zidentyfikowane błędy, ale również rekomendacje, które pozwolą wykorzystać cały potencjał SEO tkwiący w danej domenie. 
Audyt techniczny SEO szczególnie ważny jest dla dużych domen, posiadających np. dziesiątki tysięcy podstron takich jak sklepy internetowe. W tych wypadkach zazwyczaj optymalizacja techniczna przynosi szczególnie dobre rezultaty z powodu występowania efektu skali — im większy jest bowiem serwis, im więcej posiada wartościowych i unikalnych podstron przelinkowanych wewnętrznie, tym większa szansa, że będzie wyświetlał się w organicznych wynikach wyszukiwania Google.

Off-site: linki zewnętrzne i otoczenie konkurencyjne

Na pozycje domen w organicznych wynikach wyszukiwania wpływają linki zewnętrzne, a w szczególności ich jakość (rozumiana również jako tematyczność) oraz ilość. Dlatego też jednym z obszarów objętych analizą podczas audytów SEO są profile linkowe domen. Podczas analizy linków specjaliści SEO zwracają uwagę szczególnie na:

 • ogólną „moc” domeny SEO mierzoną narzędziami zewnętrznymi (np. domain rating od ahrefs.com)
 • ilość domen linkujących (szczególnie w porównaniu do konkurencji)
 • występowanie w profilu linków tych o niskiej jakości (słabej jakości domeny, nienaturalne anchory)

Celem analizy profilu linków podczas audytu SEO ma być więc zarówno identyfikacja zagrożeń, jak i priorytetów pod kątem aktywnego pozyskiwania linków zewnętrznych (szczególnie w domenach, które w swoim otoczeniu konkurencyjnym posiadają silne domeny). 

O link-buildingu przeczytasz wiecej w naszym artykule „Czym jest link-building?„.

Optymalizacja on-site oraz content

Kolejnym elementem audytów SEO jest weryfikacja optymalizacji on-site domen, przez specjalistów SEO określana często jako „miękka optymalizacja”. W ramach analiz specjaliści SEO audytują w tym zakresie elementy witryny takie jak: meta tytuł, meta opisy, nagłówki oraz wykorzystywane mechanizmy tworzenia tych elementów (szczególnie w przypadku dużych domen). Podczas audytu SEO te elementy analizowane są z perspektywy ilościowej (występujące błędy i ich skala) oraz jakościowej (wykorzystywanie fraz kluczowych, poprawność językowa, spójność).

Wnioski z tego segmentu audytu SEO są zazwyczaj (względnie) łatwe do wdrożenia, ale mogą mieć duży wpływ na osiągane wyniki SEO (szczególnie dla „mocnych” domen).

Podczas audytów SEO weryfikowane są również wszystkie formy tekstów zamieszczane na stronach internetowych. Weryfikacja ta dotyczy kwestii takich jak unikalność, nasycenie słowami kluczowymi, jakość czy szerokość dotychczasowej strategii (np. w kontekście sekcji blogowych).

W tym kontekście przydatne mogą okazać się poniższe wpisy:

Otoczenie konkurencyjne

Ważną częścią audytów SEO jest zestawienie obecnych danych uzyskiwanych przez domenę z otoczeniem konkurencyjnym. Porównując audytowaną domenę, do konkurentów SEO możemy uzyskać wiele informacji, które będą definiowały, czy i jakie zmiany w strategii SEO realizowanej do tej pory powinny być wprowadzone.

Najważniejsze obszary, które podlegają analizie podczas audytów SEO to:

 • widoczność SEO audytowanej domeny na tle konkurencji
 • estymowany ruch SEO na analizowanych domenach
 • główne sekcje serwisów generujące ruch na stronach konkurentów

Dzięki precyzyjnej analizie konkurentów podczas audytów SEO jesteśmy w stanie skonkretyzować wymagania (w tym budżetowe) dla przygotowania strategii, tak, aby umożliwić wygenerowanie jakościowego ruchu organicznego w jak najszybszy sposób.

AI i Google

Nie możemy również zapominać o kwestii rozwoju algorytmów Google — ostatnie miesiące przyniosły 3 duże aktualizacje silnika wyszukiwarki, z których przynajmniej jeden dotyczył wykorzystania tekstów tworzonych przez sztuczną inteligencję. W konsekwencji obecnie jesteśmy w okresie, gdzie dużo witryn wykorzystujących masowo teksty tworzone przez AI traci widoczność SEO. Konsekwentnie Google przesuwa również punkt ciężkości w algorytmach poświęconych ocenie contentu na eksperckość, autentyczność i merytorykę tekstów (słynne EEAT). Zmiany wyszukiwarki Google wpływają więc bezpośrednio na zakres zainteresowania specjalistów SEO podczas realizacji przez nich audytów SEO.

Podsumowanie

Tematyka związana z audytem SEO to zagadnienie wielowątkowe, a wykonanie audytu SEO jest zależne w dużej mierze od portalu, który ma zostać poddany analizie. Niezależnie od tego jaką formę przybiorą dokumenty sporządzone przez agencję SEO najważniejsze jest, aby zamawiający audyt uzyskał konkretne, możliwe do realizacji zadania oparte o najlepsze praktyki pozycjonowania. Kluczowe podczas audytów SEO jest również indywidualne podejście do analizowanych stron.

Potrzebujesz wsparcia w audycie SEO? Wypełnij poniższy formularz!

Specjaliści w MBridge mają wiedzę aby, kompleksowo podejść do analizy Twojej witryny. Nasze doświadczenie sprawia, iż oprócz dostarczenia danych niezbędnych do planowania efektywnej kampanii, wiemy jakie rozwiązania zaproponować, żeby jakość działań przynosiła oczekiwane rezultaty!

  Skontaktuj się z nami

  mbridge@mbridge.pl

  Sprawdź także nasz artykuł na temat tego, jak pozyskiwać leady B2B.

  Udostępnij:

  Możemy Ci pomóc w zakresie digital marketingu?

  Porozmawiajmy!

  Szukasz wsparcia w digital marketingu? Porozmawiajmy!