Na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem współpracy z agencją marketingową?

Proces poszukiwania agencji do współpracy w zakresie marketingu internetowego to spore wyzwanie. Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale marketingu w dużej korporacji, prowadzisz własny e-commerce, czy tworzysz nowy brand, wybór odpowiedniego partnera może być trudny, szczególnie wtedy, gdy każdy kolejny etap rozmów rodzi nowe, często niewygodne pytania.

W poniższym artykule przedstawiamy kilka z najbardziej nurtujących pytań, które mogą pojawić się przed rozpoczęciem współpracy z agencjami zajmującymi się digital marketingiem. Każde z nich jednak ma swoje uzasadnienie, a my postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości w tym tekście. Z tekstu dowiesz się także, na co stawiamy w MBridge i co ważne jest dla nas, jeśli chodzi o współpracę z klientem. 

Dlaczego agencja prosi mnie o dostępy do GA, GSC lub Google Ads?

Taka prośba ze strony agencji może powodować zaskoczenie. Chodzi w końcu o wrażliwe dane, które należą do organizacji — w tym dotyczące m.in. struktury prowadzonych kampanii, budżetów przeznaczanych na marketing online, czy choćby wyników. Jednak dostęp do tego typu narzędzi pozwoli agencji zorientować się w obecnej sytuacji strony, przeprowadzić analizę serwisu i dopiero na tej podstawie stworzyć ofertę. Im więcej informacji będzie w stanie zgromadzić agencja, tym bardziej szczegółowy obraz dalszej współpracy będzie mogła zaproponować. Oczywiście kluczowe jest to, aby dostępy do GA, GSC lub Google Ads nadawać wiarygodnym agencjom — np. takim, które posiadają ugruntowaną pozycję na rynku, wieloletnie doświadczenie i bogate portfolio. Dobrym zabezpieczeniem jest również podpisanie stosownego NDA.

Google Analitycs jest istotnym narzędziem do pomiaru danych i tworzenia wszelkich analiz. Już na samym początku, agencja powinna sprawdzić, czy konto jest prawidłowo skonfigurowane. Bardzo często zdarza się, że na etapie wdrożenia lub konfiguracji popełniono jakiś błąd, a naprawienie go potrafi rzucić zupełnie inne światło na obecną kondycję serwisu. Ten dostęp pozwala również skorzystać z danych historycznych, na których podstawie agencja ma szansę estymować spodziewane wyniki działań już na etapie ofertowym.

Google Search Console jest ważne przede wszystkim z punktu widzenia zespołu SEO. Często określane jest narzędziem dla administratorów strony, a w przeszłości nosiło nawet nazwę Google Webmaster Tools. Obecnie znajduje się tam wiele szczegółowych informacji związanych z kooperacją witryny z Google, które są niezwykle istotne w pracy nad widocznością strony.

Jeśli agencja ma rozpocząć prace optymalizacyjne nad działającymi już kampaniami, a klient zgłasza się do agencji z konkretnym problemem lub oczekiwaniami, niezbędna będzie wcześniejsza weryfikacja płatnych działań. Tutaj kluczowe jest nadanie specjalistom dostępu do konta Google Ads, dzięki czemu agencja będzie mogła zapoznać się z dotychczasowymi aktywnościami i potencjalnymi błędami.

 

Dlaczego agencja chce poznać budżet planowany na marketing?

Agencje zadają to pytanie, aby zaproponować optymalne rozwiązania w stosunku do obecnych możliwości finansowych firmy. Długofalowa współpraca i wspólny rozwój biznesu nie muszą rozpoczynać się od bardzo dużych budżetów — szczególnie jeśli start działań przypada na środek roku, gdy znaczna część Twoich firmowych środków została już rozplanowana. Znając przynajmniej widełki, agencja może przygotować najbardziej efektywną strategię w ramach dostępnego budżetu oraz zaplanować odpowiedni split pomiędzy kanałami marketingu online. Warto także pamiętać, że ograniczenie budżetu na początku działań nie wyklucza jego zwiększenia w trakcie współpracy.

Na co zwrócić uwagę w umowach z agencjami SEO/SEM?

Podstawowymi obszarami, na które warto zwrócić uwagę w podpisywanym dokumencie, są z pewnością: 

 • okres trwania umowy, 
 • okres wypowiedzenia umowy, 
 • sposób rozliczenia, 
 • określane cele i wyniki.

Umowa powinna mieć jasno określone powyższe kwestie. Jest to korzystne dla obu stron i pozwala uniknąć sytuacji, w których niesprecyzowany obszar zaczyna budzić obustronne wątpliwości.

Tak naprawdę, wszystkie te kwestie zależne są od ustaleń na linii klient-agencja. Umowa proponowana przez agencję nie jest zwykle sztywnym dokumentem i jeżeli z Twojej perspektywy lub perspektywy Twojej firmy ważne są konkretne zapisy lub zmiany, nie bój się o tym informować. Konkretne uwagi oraz jak najszybciej zgłaszane wątpliwości będą korzystne dla dalszej współpracy.

Okres trwania umowy i okres wypowiedzenia

Okres trwania jest zależny od ustaleń. Wyróżniamy trzy najpopularniejsze rodzaje: 

 • umowy długoterminowe obejmujące okres przykładowo 2-3 lat,
 • umowy krótkoterminowe na okres kilku miesięcy,
 • umowy bezterminowe, które nie przewidują daty zakończenia współpracy.

Często okres trwania wypowiedzenia będzie zależny od okresu trwania umowy. Ważne jest, aby był on konkretnie sprecyzowany. 

Okres wypowiedzenia powinien być jasno określony także w umowach bezterminowych. 

Rozliczenia

Agencje zazwyczaj bazują na czterech schematach rozliczania z klientami: 

 • succes fee, czyli tak zwane rozliczanie „za efekt”,
 • abonament,
 • hybrydowy model rozliczenia, czyli połączenia opłaty abonamentowej oraz success fee,
 • stawka godzinowa.

W przeszłości część agencji praktykowała sposób rozliczania „za efekt” i nierzadko dotyczyło to działań SEO. Jednak po zmianach algorytmów Google dostrzeżono zagrożenie, jakie niósł ze sobą taki model. Zanim specjaliści uaktualnili działania pod kątem nowych schematów, a serwisy wskoczyły na określone pozycje w wyszukiwarce, kwestią sporną pozostały naliczane opłaty dla klientów. Praca specjalisty mogła być rzetelnie wykonana, ale przy braku natychmiastowych wyników, nie było szans na zapłatę.

Dodatkowo model ten nie zawsze był – wbrew pozorom – korzystny dla klienta. Koncentrując się na konkretnych wynikach i liczbach, łatwo było zapomnieć o holistycznym podejściu do biznesu.. Problemem pozostawały również wskaźniki, za które klient chciał być rozliczany. Nierzadko wybierano standardowe dla danego obszaru marketingu parametry, które nie zawsze musiały być kluczowe w realizacji celów biznesowych.

Na ten moment bardzo popularna jest forma abonamentowa lub hybrydowa. Jest to stała kwota opłacana z góry lub z dołu przez klienta dla agencji za z góry ustalony zakres prac miesięcznych niezależnie od efektów. Mix abonamentu i succes fee powoduje, że agencja oprócz stałej opłaty otrzymuje dodatkową premię za osiągnięte efekty. 

Ten sposób działania jest jak najbardziej transparentny, więc pożądany przez obie strony. Po stronie klienta łatwiej zaplanować stały koszt w budżecie, a agencja ma fundusze na pokrycie kosztów operacyjnych i motywację do działania na sukces klienta. 

Stawka godzinowa, jak sama jej nazwa wskazuje, że płatność obowiązuje klienta za każdą godzinę pracy specjalisty. Ta forma jest bardzo często wykorzystywana przez freelancerów z różnych obszarów marketingu i designu. 

Cele oraz wyniki

Każdy stawiany przed biznesem cel powinien być sprecyzowany, mierzalny, realny do osiągnięcia i określony w czasie. Informacje o celach biznesowych są również kluczowe dla agencji, dlatego na starcie współpracy warto zastanowić się nad poniższymi kwestiami.

Jakie cele ma Twój biznes? Co chcesz osiągnąć poprzez współpracę? Czy chcesz zwiększyć sprzedaż produktu, pozyskać więcej lojalnych klientów, czy może zmaksymalizować świadomość Twojego brandu na rynku? 

Odpowiedzi na te pytania będą kluczowe, aby określić kierunek działań.

Nie ulega wątpliwości, że bardzo istotne jest także raportowanie działań oraz informacja zwrotna o wynikach. Agencja powinna przekazywać szczegółowe raporty, przy czym mogą one różnić się zarówno zakresem danych, jak i okresami, których dotyczą. I tutaj ponownie — ważne jest, aby zapis w umowie jasno określał, co jaki czas przychodzą do klienta podsumowania wyników.

Jakie zapisy w umowie będą najlepsze?

Niestety nie ma tutaj złotego środka, ani jedynego słusznego kierunku. Wszystko bowiem zależy od strategii Twojej firmy, celów biznesowych, które planujesz osiągnąć dzięki współpracy z agencją, a także zakresu działań, na które się decydujesz. Radą, którą możemy przekazać w tym przypadku, jest rzetelne czytanie każdej umowy oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości na bieżąco. 

Czym różni się współpraca z agencją a z freelancerem?

Na korzyść agencji na pewno przemawia fakt, iż ma ona do swojej dyspozycji całe grono specjalistów. Dla przykładu w działania nad pozycjonowaniem serwisu zaangażowany jest nie tylko zespół SEO, ale również dział contentu i  dział analityczny. Daje to komfort pracy z doświadczonymi ekspertami w swoich dziedzinach oraz pewność, że Twój serwis jest otoczony kompleksową opieką. Nie ma też problemu z dotrzymaniem ustalonych deadline’ów w przypadku chorób czy urlopów. W agencji zawsze pozostaje osoba wyznaczona do kontaktu z Tobą.

Dość istotną kwestią przemawiającą często, choć nie zawsze, na korzyść freelancera jest budżet. Osoba, która stanowi jednoosobową agencję, może działać przy niższych kwotach i oferować Ci konkurencyjną cenę. Warto weryfikować stawki, ale także umiejętności osób, którym powierzasz pracę nad swoim serwisem. W tym momencie ponownie należy zastanowić się nad tym, co będzie najlepsze w Twoim przypadku i przeprowadzić, choć podstawowy research dostępnych na rynku ofert. 

Jak to robimy w MBridge?

W MBridge wychodzimy z założenia, że elastyczność i partnerskie relacje to podstawa. Dotyczy to zarówno etapu negocjacji i precyzowania warunków współpracy, ale także opracowywanych strategii i wdrażanych usług.

Wiemy, że “indywidualne podejście” to określenie często nadużywane w biznesie, ale w MBridge faktycznie staramy się proponować takie rozwiązania, które będą realnie przekładać się na wzrosty.. Dopasowujemy się do bieżącej sytuacji, mając na uwadze dostępny budżet oraz listę celów i angażujemy takie kanały marketingu, które pozwolą osiągnąć je w najbardziej efektywny sposób. 

Jesteśmy otwarci na relacje i cenimy sobie długofalową współpracę. Nie pracujemy na gotowych schematach, a dzięki temu, że nasza agencja ma butikowy charakter, możemy pozwolić sobie na prowadzenie bardzo partnerskich spotkań i rozmów z klientami. Oznacza to, że osoby po stronie klienta mogą pracować bezpośrednio ze specjalistami i specjalistkami z naszych teamów – od burzy mózgów do tworzenia finalnych koncepcji na strategię.

Podsumowanie

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie wywiadu z agencją pozwolą przygotować ofertę dostosowaną do obecnej sytuacji Twojego biznesu, zidentyfikować ewentualne błędy lub problemy i zaproponować Ci skuteczne rozwiązania. Na podstawie analizy i rozmów, agencja będzie w stanie też oszacować koszt inwestycji, który jest dla klientów jednym z najistotniejszych czynników decydujących o współpracy.

Używając medycznej metafory: najpierw należy zbadać pacjenta i na podstawie zebranych informacji proponować leczenie wraz z określeniem kosztów, aniżeli działać bez żadnego uprzedniego wywiadu. Pamiętaj jednak, że podczas rozmów z agencją Ty również masz prawo zadawać pytania.

Jeśli chcesz wyróżnić swoją ofertę, sprawdź nasz artykuł i dowiedz się co to jest USP.


Udostępnij:

Możemy Ci pomóc w zakresie digital marketingu?

Porozmawiajmy!

Szukasz wsparcia w digital marketingu? Porozmawiajmy!