Head of marketing — kim jest? Kiedy opłaca się stworzyć wewnętrzny dział marketingu?

Head of Marketing jest liderem działu marketingu w organizacji, czego nietrudno się domyślić, tłumacząc nazwę tego stanowiska z języka angielskiego na polski. Mniej oczywisty wydaje się zakres obowiązków i kompetencji, jakimi powinna dysponować osoba na tym stanowisku oraz wielkość zarządzanego przez nią zespołu. W tym wypadku wszystko zależy od potrzeb i specyfiki firmy. Kiedy niezbędny staje się dział marketingu? Jak stworzyć go od podstaw? Ile osób zatrudnić? A może lepiej powierzyć obowiązki zewnętrznej agencji? W artykule przyglądamy się bliżej wszystkim tym zagadnieniom.

Head of Marketing – kto to jest? Jaką pełni role w firmie?

Head of marketing to osoba odpowiedzialna za kierowanie działem marketingu zbudowanym wewnątrz organizacji. To nie tylko lider, ale także strateg i mentor, będący wzorem i wsparciem dla całego zespołu. 

 Head of marketing musi mieć bardzo szeroki zakres kompetencji, z których najważniejsze to:

  • Obszerna wiedza na temat marketingu – liderzy działów marketingu to najczęściej bardzo doświadczeni specjaliści, którzy przez lata sami projektowali kampanie, aby z czasem objąć stanowisko kierownicze. 
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem – head of marketing musi potrafić efektywnie zarządzać ludźmi, a więc motywować ich do osiągania celów, dbając jednocześnie o spełnienie i dobrostan każdego z pracowników.
  • Strategiczne myślenie – head of marketing musi pilnie obserwować sytuację w branży i na tej podstawie budować strategię marketingową firmy.
  • Kreatywność – osoba zarządzająca działem marketingu nie może polegać wyłącznie na swoim zespole. Sama również musi mieć głowę pełną pomysłów. Jednocześnie powinna potrafić ocenić, które koncepcje będą pomocne w realizacji celów strategicznych firmy. 
  • Umiejętności analityczne – trudno dziś wyobrazić sobie skuteczne działania marketingowe bez danych, dlatego head of marketing musi potrafić je analizować oraz wyciągać z nich wnioski.

Do głównych obowiązków lidera działu marketingu należy koordynacja pracy w dziale oraz zarządzanie strategią marketingową firmy. Head of marketing kontroluje także budżety reklamowe i podejmuje ostateczne decyzje odnośnie dystrybucji środków między poszczególnymi kanałami. Musi być także w stałym kontakcie z zarządem firmy oraz liderami innych działów – przede wszystkim działu sprzedaży. 

Sprawdź: jak rozpocząć pracę w marketingu i jaki kierunek obrać?

Kiedy firmie potrzebny jest head of marketing? 

Działy marketingu zazwyczaj wyodrębniane są w ramach struktur większych firm. Te mniejsze najczęściej wspomagają się freelancerami lub powołują jednoosobowy dział marketingu, który niekiedy przeobraża się w większy zespół. Gdy firma rośnie i czuje potrzebę powiększenia zespołu marketingowego, najpewniej będzie potrzebować odpowiedzialnego lidera, który skoordynuje pracę pozostałych specjalistów i zadba o efektywne wykorzystanie ich potencjału. 

Anna Bielat — HR Manager w MBridge

Otworzenie nowego działu bądź utworzenie nowego stanowiska w firmie powinno być przemyślaną decyzją, której nie powinno podejmować się bez oparcia o dane, ale i konkretne cele. Oprócz oczywistego pytania o finanse, w obu przypadkach powinniśmy również wziąć pod uwagę między innymi to, jakie cele biznesowe ma realizować i w jaki sposób będzie weryfikowane to, czy to robi, jakie kompetencje powinna posiadać osoba, jak będą wyglądały ścieżki komunikacji oraz ścieżki kariery, a także w przypadku tworzenia nowego działu, kto stanie na jego czele (wraz z pytaniem, czy powinna być to osoba z zewnątrz, czy lepiej podstawić kogoś z osób będących już w zespole). Podjęcie tak ważnej decyzji bez odpowiedniego przygotowania może niestety nie tylko nie przynieść zakładanych rezultatów, ale także negatywnie wpłynąć na odbiór naszej marki przez potencjalnych klientów, jak i pracowników.

Anna Bielat, HR Manager

Freelancer, agencja czy budowa zespołu marketingowego in-house? Na co się zdecydować?

Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od wielkości firmy, branży, w której działa oraz jej zasobów finansowych. Dla niektórych biznesów idealnym rozwiązaniem może być zatrudnienie własnych specjalistów, podczas gdy inne będą preferować współpracę z agencją marketingową lub freelancerami. Należy również zaznaczyć, że żadna z tych opcji się nie wyklucza. Firma może zbudować dział marketingu i jednocześnie korzystać z usług agencji marketingowej lub freelancerów w obszarach, w których zespołowi brakuje odpowiednich kompetencji. 

Załóżmy jednak, że twoja firma się rozwija i rozważasz budowę zespołu marketingowego. Takie rozwiązanie bez wątpienia ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

  • Zrozumienie firmy – wewnętrzny zespół marketerów będzie lepiej zaznajomiony ze specyfiką firmy i jej wartościami, co może owocować bardziej spersonalizowanymi i tym samym skuteczniejszymi działaniami.
  • Szybka reakcja – w przypadku jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej pracownicy wewnętrzni natychmiast podejmą działania, natomiast czas reakcji agencji lub freelancera będzie wydłużony. 
  • Pełna kontrola – to firma decyduje, komu i dlaczego przydzielane są poszczególne zadania oraz na jakiej podstawie są one oceniane.

Jednocześnie należy pamiętać o kosztach, z jakimi wiąże się budowa wewnętrznego zespołu marketingowego (wynagrodzenie, zapewnienie odpowiedniego sprzętu, licencje na specjalistyczne oprogramowanie itd.). W małych firmach często przerastają one ewentualne zyski, dlatego dość rzadko decydują się one na powołanie własnych działów marketingu. Tym bardziej że branża coraz mocniej się specjalizuje, w związku z czym w niektórych obszarach zespołowi wewnętrznemu i tak może brakować eksperckiej wiedzy i doświadczenia.

Przejściowym rozwiązaniem może być zatrudnienie osoby, która będzie koordynować działania agencji i freelancerów. Jeśli w przyszłości okaże się to niewystarczające, można rozważyć zatrudnienie kolejnych specjalistów, i tym sposobem krok po kroku budować wewnętrzny dział marketingu. Kto wie, może z czasem wyłoni się spośród nich charyzmatyczny lider, który obejmie stanowisko head of marketing?

Przeczytaj również nasze teksty na temat strategii content marketingowej i planu marketingowego oraz sprawdź, jakie są kanały marketingowe i które warto wybrać dla firmy?

Możemy Ci pomóc?

Porozmawiajmy!

Udostępnij:

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *