WCAG – wytyczne Web Content Accessibility Guidelines. Co to za standard?

Dostępność treści to nie tylko kwestie związane z prawem, ale także zapewnienie każdemu i każdej z nas równego dostępu do sieci. Jeśli więc zależy ci na tym, aby każdy użytkownik mógł bez przeszkód korzystać z oferowanych przez ciebie usług, dowiedz się więcej na temat standardu WCAG 2.1, a następnie dostosuj do niego swoją witrynę lub aplikację mobilną! Za terminem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) kryje się sporo wartościowych dla e-commerce informacji — przyjrzyjmy się im!

WCAG – co to jest?

Skrót WCAG pochodzi z języka angielskiego – możemy rozwinąć go w następujący sposób: Web Content Accessibility Guidelines (czyli wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Takim mianem został opatrzony dokument zawierający zasady, według których powinno się projektować strony internetowe i aplikacje dostępne dla każdego użytkownika sieci. Duży nacisk kładzie się przy tym na dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – każda i każdy z nas ma równe prawo do korzystania z informacji i usług dostępnych w internecie!

Dlaczego warto zainteresować się WCAG? To ważne nie tylko z punktu widzenia społecznego, ale i biznesowego. Jeśli użytkownik lub użytkowniczka nie będzie w stanie wyświetlić twojej strony www, wypełnić formularza, dotrzeć do sekcji „Kontakt”, czy też dodać produktu do koszyka – stracisz klienta. Pamiętaj również o tym, że za nieprzestrzeganie przepisów prawnych dotyczących dostępności grożą kary finansowe.

O dostępność treści możesz zadbać na każdym etapie tworzenia witryny lub aplikacji, jednak najlepiej wziąć zasady WCAG pod uwagę już podczas projektowania.

Standard WCAG – kiedy powstał? Krótka historia

Publikacją standardów WCAG zajmuje się międzynarodowa organizacja World Wide Web Consortium (W3C), zajmująca się równym dostępem do sieci i technologii. Pierwszy dokument tego typu, czyli WCAG 1.0, został przez nią opublikowany w 1999 roku. Od tego czasu wiele zmieniło się na rynku technologicznym, dlatego każda kolejna wersja standardu jest rozszerzana o kolejne zagadnienia. Obowiązująca dziś norma WCAG 2.1 pojawiła się w 2018 roku – po raz pierwszy poruszono w niej kwestie interakcji głosowej i dotykowej. W październiku 2023 status rekomendacji otrzymała wersja WCAG 2.2.

Wytyczne dostępności treści internetowych zostały podzielone według trzech poziomów, z których każdy zawiera określoną liczbę tzw. kryteriów sukcesu:

  • A – podstawowy,
  • AA – średni, 
  • AAA – najwyższy.

Aby wspiąć się na poziom średni, należy spełnić wszystkie wytyczne poziomu podstawowego – tak samo sprawa ma się z poziomem najwyższym. Rekomendowanym dla większości treści internetowych poziomem jest AA. Jeśli zależy ci na komforcie użytkowania wszystkich odbiorców – zarówno z chwilowymi, jak i trwałymi niepełnosprawnościami – postaraj się spełnić kryteria poziomu AAA.

4 najważniejsze zasady WCAG

Chcesz dostosować swoje treści do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednak obawiasz się, że przeoczysz jakąś kwestię? Zbiór zasad WCAG powstał właśnie dla ciebie! Szeroki opis każdego wymagania znajdziesz w przetłumaczonym na język polski dokumencie „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1”. Jego najważniejsze założenia da się przyporządkować do czterech kategorii: postrzegalność, zrozumiałość, funkcjonalność i kompatybilność.

Postrzegalność

Treści muszą być dostępne, czyli postrzegalne z pomocą zmysłu wzroku, słuchu i dotyku dla każdej osoby, która z nich korzysta. Przykładowe funkcje, które ma postrzegalna strona internetowa lub aplikacja mobilna to m.in. alternatywne opisy grafik, transkrypcje materiałów video, responsywny projekt strony lub aplikacji.

Zrozumiałość

Kryterium zrozumiałości odnosimy do wszystkich treści w formie tekstu. Jeśli chcesz o nie zadbać, postaraj się o to, aby strona lub aplikacja była napisana prostym i zrozumiałym dla każdego językiem. Trudne wyrazy, nierozwinięte skróty, żargon środowiskowy i slang – na to nie ma w niej miejsca! Zadbaj o klarowną konstrukcję formularzy i publikowanych tekstów (dziel na akapity i nagłówki H1, H2, H3 itd. – to dobre również z perspektywy SEO, o czym pisaliśmy w artykule, gdzie dodawać nagłówki w artykule na blogu), a także nawigację na stronie. Każda z podstron, do której kierujesz użytkownika lub użytkowniczkę, powinna być odpowiednio opisana.

Funkcjonalność

Funkcjonalność strony lub aplikacji to przede wszystkim łatwa nawigacja, szybkie znajdowanie poszukiwanych informacji i orientowanie się, w jakim miejscu witryny się znajdujemy. Niezbędne będzie tu opracowanie mapy witryny. Zaprojektuj ją tak, aby można było poruszać się po niej nie tylko dzięki myszce, ale i klawiaturze.

Kompatybilność

Mianem kompatybilności określamy zasady związane z poprawnym otwieraniem witryny lub aplikacji na każdym urządzeniu – laptopie, tablecie, smartfonie (responsywność strony internetowej). Powinny się one dopasowywać do wielkości ekranu oraz stosowanej technologii (np. używanej przeglądarki). Kompatybilność dotyczy również wspomagających urządzeń, którymi posługują się użytkownicy (takich jak czytniki dla osób niewidomych), a także kodu źródłowego, który powinien być zgodny ze standardem HTML.

WCAG 2.1 – wytyczne w praktyce

Jak w praktyce może wyglądać dostosowanie się do standardów WCAG 2.1 i jego nowszych wersji? Oto kilka konkretnych przykładów ułatwień w dostępności treści:

  • czytelność tekstu, możliwość dopasowania rozmiarów, kolorystyki i rodzajów fontu wyświetlanego na stronie lub w aplikacji mobilnej,
  • określony język witryny w kodzie źródłowym, który pozwala przeglądarce i technologiom pomocniczym poprawnie renderować stronę,
  • unikanie elementów dostępnych tylko w krótkim czasie (osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy mogą potrzebować go więcej, aby wykonać zadanie),
  • etykiety w formularzach, które sygnalizują błąd i zawierają podpowiedzi, jak można go poprawić,
  • wyłączane elementy ruchome i migające treści (niebezpieczne dla osób z epilepsją),
  • alternatywne opisy zdjęć i grafik publikowanych w mediach społecznościowych.

Jak widzisz, zasady dostępności dotyczą wielu elementów twojej strony lub aplikacji – od dostosowywania wyglądu po kod źródłowy. Czujesz, że to zadanie może cię przerosnąć? Mamy dla ciebie radę!

Jak spełnić wymogi WCAG? Do kogo się zwrócić?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podczas wdrażania standardów WCAG, już w procesie projektowania możesz zwrócić się do specjalisty IT, programisty lub osoby zajmującej się projektowaniem doświadczeń użytkownika (np. UX/UI designera). Istnieją również dedykowane firmy prowadzące audyty stron i aplikacji mobilnych. Pomogą ci one zauważyć ewentualne niedociągnięcia i wdrożyć wszystkie zasady WCAG. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z takich usług! Dla przykładu, w MBridge bardzo poważnie podchodzimy do wszelkich audytów. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie audytu strony, audytu SEO lub audytu GA — skontaktuj się z nami!

Udostępnij:

Szukasz wsparcia w digital marketingu? Porozmawiajmy!
Możemy Ci pomóc w zakresie digital marketingu?

Porozmawiajmy!