Rekordowy wynik przychodów w historii konta – case study

Niepoprawnie ustawiona kampania w Google Ads generuje koszty, które wcale nie muszą przekładać się na przychody. Z takim problemem zgłosił się do nas Klient z branży oświetleniowej. Jak poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem i w jaki sposób już w 1. miesiącu współpracy osiągnęliśmy wzrost przychodów o ponad 400%?

Sytuacja wyjściowa:

Przed rozpoczęciem naszej współpracy Klient był dalece niezadowolony z dotychczasowych działań Google Ads, ponieważ nie przekładały się one na zakładane efekty, generując przy tym wysokie koszty. W momencie rozpoczęcia współpracy z Klientem jego konto Google Ads miało już trzyletnią historię i tym samym wiele cennych, aczkolwiek niewykorzystywanych danych.

Cele i założenia:

Zasadniczym celem było zwiększenie efektywności kampanii przy zastanym budżecie. Dalszą perspektywą było stopniowe skalowanie konta. 

Podjęte działania:

Przeprowadziliśmy dogłębną analizę konkurencji. Przyjrzeliśmy się także mocnym i słabym stronom oferty Klienta, aby potem zdecydować, jak skutecznie zwiększać jego sprzedaż w Google Ads. 

Podjęliśmy się całkowitej reorganizacji konta. Wstrzymaliśmy wszystkie dotychczasowe kampanie, a następnie uruchomiliśmy nowe na własnych zasadach. W pierwszych dwóch miesiącach współpracy odnotowaliśmy ponad 3 000 zmian na koncie

Skoncentrowaliśmy się na kampaniach produktowych z ręcznie zarządzanymi stawkami.  Wykorzystaliśmy w tym celu nasze wewnętrzne skrypty umożliwiające automatyzację działań, które znacząco usprawniły kampanię i pozwoliły zespołowi skoncentrować się na ważniejszych zadaniach m.in. dalszej optymalizacji kampanii.

W kolejnym kroku stworzyliśmy listy remarketingowe oraz kampanie remarketingowe, które pozwoliły nam dotrzeć do niezdecydowanych klientów i w wielu przypadkach domknęły sprzedaż. 

Bazując na historycznych danych z Google Analytics i analizie konwersji, dostosowaliśmy stawki kampanii do określonych sytuacji (urządzenia, harmonogram, lokalizacja) i tym samym znacząco zwiększyliśmy kontrolę nad budżetem. Obecnie wszystkie te dane są analizowane przez nasze autorskie skrypty, które personalizują stawki kampanii w tygodniowych interwałach.

Historyczne dane z konta Google Ads pozwoliły nam również przygotować listy niekonwertujących haseł i wykluczyć je z nowo powstałych kampanii.

Efekty

Efekty nowej strategii były widoczne natychmiast. Już w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu działań efektywność kampanii wzrosła o 361%. Miało to bezpośrednie przełożenie na przychody, które zwiększyły się aż o 428%. Dynamika zmian jest doskonale widoczna na poniższym wykresie:

ROAS na podstawie danych Google Analytics

W drugim miesiącu działań udało się nam uzyskać najlepszy wynik sprzedażowy w historii konta (ponad 94 000 zł przychodu). 

Przychody na podstawie danych Google Analytics

Wszystko to okazało się możliwe przy niezmienionym budżecie. Zgodnie z założeniami zwiększyliśmy go dopiero w dalszych miesiącach kampanii, aby dalej skalować działania. Dzięki rzetelnie prowadzonym kampaniom sprzedażowym przychody Klienta systematycznie rosną z miesiąca na miesiąc.

Udostępnij:

Możemy Ci pomóc w zakresie digital marketingu?

Porozmawiajmy!

Szukasz wsparcia w digital marketingu? Porozmawiajmy!