Awanse w MBridge – Marketing Experts

Joanna Kasiedczak,

Rozwój agencji oraz pozyskanie kolejnych Klientów przełożyły się na awanse w MBridge – Marketing Experts. W maju i czerwcu sześciu pracowników objęło wyższe stanowiska.

Od maja na stanowisko specjalistów SEO awansowały Julia Kaszkiel oraz Weronika Sochacka, obie związane z agencją od dwóch lat. Odpowiadają za opracowywanie strategii i nadzór nad działaniami SEO dla Klientów firmy. Ponadto, w wyniku ukończonego stażu stanowisko Junior SEO Specialist objęła Joanna Alberska.

W czerwcu na stanowisko SEM Specialist awansowała również Katarzyna Graczyk, związana z agencją od dwóch lat. Graczyk odpowiedzialna jest m.in. za tworzenie i optymalizację efektywnościowych kampanii e-commerce w Google Ads oraz Facebook Ads.

Z kolei Damian Wolański, po dwóch latach pracy w agencji, objął stanowisko Analityka w dziale Analiz. Wolański zajmuje się m.in. raportowaniem wyników, a także rozwojem autorskich narzędzi analitycznych i automatyzujących pracę pozostałych działów agencji.

Do grona specjalistów SEO dołączył również Maciej Orpik, który tym samym zakończył dwumiesięczny etap wdrażania się w struktury agencji. Wcześniej przez ponad dwa lata zdobywał doświadczenie w innych warszawskich agencjach digital, w tym przez ostatni rok w agencji K2 Precise (dawniej K2 Media).

Joanna Kasiedczak

Joanna Kasiedczak

PR Specialist w MBridge – Marketing Experts. Odpowiada za działania komunikacyjne oraz wizerunkowe. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z branżą public relations związana od trzech lat. Wcześniej doświadczenie zdobywała w agencjach Walk PR oraz Clear Communication Group.