TLS

TLS (ang. Transport Layer Security) to protokół, którego zadaniem jest zapewnienie ochrony transmisji danych w Internecie. TLS sprawia, że wszystkie poufne dane, takie jak hasła i loginy, są skutecznie chronione przed dostępem osób trzecich i atakami hakerskimi. Protokół jest szeroko stosowany w różnego rodzaju aplikacjach, takich jak poczta elektroniczna czy chociażby bankowość on-line. Protokół TLS ma symbol kłódki widocznej bezpośrednio przed adresem domeny. Jest następcą protokołu SSL. 

Szyfrowanie TLS

W dobie popularności Internetu bezpieczeństwo transmisji danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem ma kluczowe znaczenie. Wiele z informacji, jakie podajemy, nie powinno dostać się w ręce osób trzecich. TLS ma więc szczególne znaczenie tam, gdzie wpisujemy dane wrażliwe – hasła i loginy, ale także numery rachunków bankowych, PESEL czy chociażby numer telefonu. Protokół umożliwia szyfrowanie połączeń, dzięki czemu, chroni nasze dane przed przechwyceniem i modyfikacją. Jest to powszechnie stosowany protokół, który zastąpił swojego poprzednika SSL. Pierwsza wersja została opublikowana w 1999 roku i doczekała się kilku aktualizacji, które wprowadziły nowe funkcje i usprawnienia. 

TLS – korzyści 

Protokół TLS ma korzystne znaczenie zarówno dla samych użytkowników Internetu, jak i właścicieli stron Internetowych. W przypadku użytkowników korzyści te związane są z bezpieczeństwem przesyłania danych. Właściciele domen doceniają także fakt, że stosowanie protokołu może korzystnie wpłynąć na wizerunek firmy i poprawić pozycję strony w wynikach wyszukiwania. 

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl