SaaS

SaaS (ang. Software-as-a-Service) jest metodą dostarczania oprogramowania opartą na chmurze. Umożliwia użytkownikom korzystanie z umieszczonych na chmurze aplikacji za pośrednictwem Internetu i korzystania z nich bez konieczności instalacji czy aktualizacji oprogramowania na własnym komputerze. Klasycznym przykładem SaaS jest na przykład poczta e-mail czy powszechnie znane narzędzia biurowe, jak Microsoft Office.

Jak działa SaaS? 

Oprogramowanie jako usługa jest zainstalowane bezpośrednio w chmurze. Użytkownik nie musi instalować na komputerze żadnych dodatkowych programów, ponieważ fizycznie jest ono przechowywane na serwerach dostawcy i przez niego zarządzane. Korzystanie z SaaS wymaga jedynie stałego łącza z Internetem, choć coraz więcej dostępnych aplikacji umożliwia również działanie w trybie offline. 

Jakie są zalety oprogramowania SaaS? 

SaaS z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród firm i organizacji, które chcą uprościć procesy wewnątrz organizacji. Oto najważniejsze zalety, wynikające z korzystania z modelu SaaS:

  • Mniejsze koszty obsługi – w modelu SaaS opłacamy abonament, który uprawnia nas do korzystania z konkretnych zasobów chmury. Takie rozwiązanie sprawia, że nie musimy inwestować w utrzymanie własnej serwerowni ani zatrudniać informatyków odpowiedzialnych za utrzymanie i obsługę narzędzi.
  • Łatwy dostęp – żeby korzystać z modelu SaaS, wystarczy dostęp do Internetu. Nie ma znaczenie miejsce naszego pobytu ani pora dnia czy nocy.
  • Brak konieczności obsługi – wszelkie działania, takie jak instalacja aktualizacji, zarządzanie i hosting danych są po stronie dostawcy rozwiązania. Korzystanie z modelu SaaS jest praktycznie bezobsługowe.
  • Elastyczność – SaaS pozwala na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby wewnątrz organizacji i sytuację rynkową poprzez możliwość dostosowywania ilości dostępnych zasobów.

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl