Lead

Lead oznacza potencjalnego klienta, który wyraził zainteresowanie produktem lub usługą firmy. Prawidłowy lead zawiera najczęściej nie tylko podstawowe informacje o kliencie, ale również i dane kontaktowe, jak numer telefonu czy adres e-mail. Ich pozyskiwanie jest niezwykle ważne dla strategii marketingowej każdej firmy, ponieważ to pozwala zyskać nowych klientów. W praktyce za pozyskiwanie leadów odpowiada marketing, który następnie przekazuje go do działu sprzedaży finalizującego proces zakupowy.

W jaki sposób pozyskuje się leady?

W zależności od branży poszczególne firmy wykorzystują rożne strategie dla pozyskania leadów:

  • Działania online – promowanie produktów lub usług w sieci, informowanie poprzez media społecznościowe, wykorzystywanie stron internetowych, kampanie e-mailowe.
  • Działania offline – reklamy w prasie, radiu i telewizji.
  • Działania bezpośrednie – wysyłanie ulotek, broszur czy innych materiałów mających na celu pozyskanie leadów sprzedażowych.

Czym jest lead sprzedażowy?

Lead sprzedażowy jest najbardziej wartościowy i różni się od innych tym, że daje firmie realną szansę na sprzedaż produktów lub oferowanych przez nią usług. Leady sprzedażowe dzielone są najczęściej na 3 podstawowe kategorie:

  • Zimny lead – jest to zazwyczaj osoba, która niewiele wie o oferowanym produkcie lub usłudze i nie przejawia zainteresowani, ale w przyszłości może to ulec zmianie.
  • Ciepły lead – osoba, która jest zaznajomiona z ofertą firmy, ale nie podjęła jeszcze decyzji co do zakupu.
  • Gorący lead – osoba lub firma, która po obejrzeniu oferty jest gotowa do zakupu produktu lub oferowanej usługi.

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl