KPI

KPI (z ang. Key Performance Indicator) to kluczowe wskaźniki efektywności umożliwiające sprawdzenie, czy dane działania są odpowiednio skuteczne. Używa się je w procesach pomiaru stopnia realizacji celów przyjętych przez organizacje i wykorzystuje w różnych obszarach działalności firm jak marketing, produkcja, finanse czy obsługa klienta. KPI są stosowane jako narzędzia wspierające kontrolę czynności zarówno w obrębie danej firmy jak i dla porównania z konkurencją, ponieważ ukazują czy i w jakim stopniu założony cel został osiągnięty.

Czy wskaźniki KPI są ważne dla firm?

Wskaźniki są niezbędnym elementem w biznesie, ponieważ nie tylko pomagają wyznaczać i realizować cele biznesowe, ale także przydają się w ogólnej ocenie wydajności całej firmy lub poszczególnych działów. Dodatkowo KPI pomagają organizacjom m.in. ustalać priorytety działań, podejmować decyzje na podstawie danych, identyfikować obszary wymagające poprawy wydajności czy motywować pracowników.

Jak wyznacza się KPI?

Aby wyznaczyć KPI najpierw należy określić główny cel oraz towarzyszące mu cele pośrednie, a następnie wybrać mierzalne wskaźniki mające istotny wpływ dla założonych osiągnięć. Kolejnym ważnym punktem jest systematyczne monitorowanie KPI w czasie i jeśli to konieczne podejmowanie odpowiednich działań (np. zmiana strategii, zwiększenie zasobów), aby poprawić wyniki.

Przykłady KPI

Do przykładowych wskaźników KPI należą:

  • W sprzedaży: sprzedaż netto, średnia wartość transakcji, liczba utraconych zamówień.
  • W marketingu: liczba pozyskanych nowych klientów, średnia liczba transakcji dokonywanych przez 1 klienta w określonym czasie.
  • W zarządzaniu zasobami ludzkimi: poziom satysfakcji pracowników, rotacja pracowników, efektywność czasu pracy.
  • W zarządzaniu operacyjnym: całkowita efektywność wyposażenia, średni czas realizacji zamówień klientów.

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl