HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language) to język znaczników, który warunkuje wygląd treści na stronach internetowych. Za jego pomocą mamy możliwość komunikacji ze stroną internetową i dawania jej poleceń, w jaki sposób ma uporządkować zawartość (nagłówki, tytuły, obraz, akapity i inne). Bez użycia HTML wszystkie strony internetowe przypominałyby swoim wyglądem zwykłe pliki tekstowe. 

HTML — co umożliwia? 

HTML to język znaczników, który umożliwia wykonywanie na witrynach internetowych ściśle określonych działań. Za pomocą odpowiednich znaczników możemy formatować dokumenty tekstowe zawierające nagłówki, akapity, tabele i inne. Używając języka HTML, możemy osadzać na stronach zdjęcia (obrazy), pliki audio i video, a także tworzyć nawigację za pomocą linków do tej samej bądź innej domeny. 

Znaczniki HTML – czym są? 

Podstawową składową języka HTML są znaczniki zwane inaczej Tagami. Znaczniki to w dosłownym rozumieniu komendy, które instruują witrynę co robić oraz jak wyświetlać jej składowe. Znaczniki HTML przyjmują postać tekstu, który stanowi konkretne komendy. Spośród najpopularniejszych znaczników można wyróżnić znacznik HEAD, który otwiera dokument, H1-H6 odpowiedzialny za oznaczenie nagłówków tekstu czy IMG, stanowiący oznaczenie obrazu. 

HTML — język znaczników, nie programowania

Języka HTML nie należy utożsamiać z językami programowania, takimi jak JavaScript. Nie posiada instrukcji warunkowych, nie wykonuje obliczeń ani zadań i nie umożliwia także pisania funkcji. Nie ma wpływu na manipulację danych. HTML wpływa na wizualny aspekt stron www – warunkuje ich wygląd, strukturę oraz całościową prezentację. 

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl