htaccess

.htaccess jest domyślną nazwą pliku konfiguracyjnego, niezbędnego do prawidłowego działania aplikacji i stron. Takie pliki pozwalają na zmianę konfiguracji i ustawianie parametrów dla danego katalogu, co wiąże się z możliwością dokonywania zmian w funkcjonowaniu strony. Pliki .htaccess najczęściej znajdują się w katalogu głównym, a zapisane w nim dyrektywy są odczytywane za każdym żądaniem wysłanym do serwera, przez co skutki modyfikacji w pliku są od razu widoczne.

Skąd się wzięła nazwa pliku?

Nazwa .htaccess pochodzi od skrótu Hypertext Access, a pliki z tym rozszerzeniem początkowo umożliwiały zmiany konfiguracji dla konkretnego katalogu w obrębie serwera Apache. Obecnie, dzięki pośrednictwu specjalnych modułów, można je stosować również na innych serwerach.

Jakie funkcje pełni plik .htaccess?

Pliki .htaccess stosowane są do wykonywania wielu różnorodnych zadań, wśród których do najpopularniejszych należą:

  • Przekierowywanie użytkownika z adresu URL na inny.
  • Zapisywanie plików dziennika.
  • Przekierowywanie strony z wersji http na https.
  • Możliwość tworzenia przyjaznych adresów URL.
  • Blokowanie wskazanych adresów IP i konkretnych sekcji strony za pomocą hasła.
  • Uruchomienie cache przeglądarki.
  • Przekierowywanie domeny na wybrana podkatalog.
  • Określenie zasad dostępu do wybranego katalogu i monitoring tego dostępu.

Tworzenie pliku .htaccess

.htaccess to plik tekstowy, który może być tworzony w każdym edytorze tekstu (np. notatniku). Każda reguła zaczyna się od nazwy dyrektywy i jest zapisywana w osobnej linii. Na końcu każdego wiersza należy nacisnąć Enter, a ostatnia linia pliku powinna pozostać pusta.

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl