Cost Per Click (CPC)

Gdy chcemy pokazać użytkownikom swoją działalność, warto sięgnąć po kampanie internetowe. Możemy zacząć od płatnych reklam w najpopularniejszych systemach – ich koszty będziemy mogli oszacować dzięki parametrowi, który nazywamy CPC, czyli cost per click. Określa on, jaka jest cena jednego kliknięcia reklamy przez użytkownika sieci. Jej wysokość jest zmienna i zależy od kilku czynników.

CPC – co to? Od czego zależy?

CPC to skrót od ang. cost per click, który oznacza koszt jednego kliknięcia. Stosuje się go w marketingu online, dokładnie do kampanii w płatnych systemach reklamowych, takich jak Google Ads czy Bing Ads. Najprościej mówiąc, reklamodawca ponosi za kliknięcie jego reklamy koszt, nazywany właśnie mianem CPC. Jednak to nie jedyny model rozliczenia kampanii – oto kilka z nich:

  • CPV – koszt jednego wyświetlenia (cost per view),
  • CPE – koszt zaangażowania (cost per engagement),
  • CPA – koszt działania (cost per action),
  • CPM – koszt tysiąca wyświetleń (cost per mile).

Od czego zależy CPC?

Dla nas – jako reklamodawcy – najważniejsze jest to, aby CPC było stosunkowo niskie. Kwota za kliknięcie jest ustalana podczas aukcji toczącej się między nami a pozostałymi reklamodawcami. Od czego może ona zależeć? Przede wszystkim CPC będzie różne dla każdego z systemu reklamowego (np. w Bing Ads koszt prawdopodobnie będzie niższy niż w Google Ads). Cost per click różni się w zależności od wielu czynników – od branży, w której działamy, konkurencyjności, pozycji, na której przeglądarka wyświetliła reklamę, aż po wybraną przez nas formę reklamy, a nawet jakość jej wykonania.

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl