Brief

Nikt z nas nie lubi długich i skomplikowanych instrukcji działania. Aby działania marketingowe przebiegały sprawnie, a każda zaangażowana w nie osoba wiedziała dokładnie, jakie ma zadania, powstają briefy. To nic innego jak streszczenie wszystkich wymagań w formie pliku lub notatki. Brief powinien być jak najbardziej konkretny i zawierać wszystkie potrzebne do wykonania zlecenia szczegóły.

Brief – co to jest i kto go używa?

Brief to krótki dokument streszczający oczekiwania, jakie ma wobec wykonawcy jego zleceniodawca. Może on dotyczyć na przykład tego, czego wymaga dana firma, zgłaszająca się z projektem do agencji marketingowej. To nie jedyne przykłady – briefy otrzymują także: zapraszani do współpracy blogerzy, influencerzy, agenci PR, a także graficy, artyści oraz wiele innych osób pracujących w branży kreatywnej.

Brief może przyjmować różne formy – od krótkiej notatki w papierowej formie lub pliku tekstowego, po pełne informacji prezentacje multimedialne. Zazwyczaj przesyła się go mailowo lub przekazuje osobiście i omawia wspólnie – na przykład na spotkaniu obu stron.

Co powinien zawierać dobry brief?

Najważniejsze części briefu będą różniły się w zależności od tego, czego dotyczą. Powinniśmy w nim zawrzeć wszystkie niezbędne do pracy informacje, na przykład:

  • jaki cel mają opisywane przez nas działania,
  • do jakiej grupy docelowej kierowany jest dany projekt,
  • jakie są ramy danego projektu (np. limit znaków w przypadku tekstów reklamowych),
  • jaki jest budżet i przewidywany czas trwania kampanii reklamowej.

Wykonawcy mogą też przydać się informacje na temat zlecającej firmy, a także jej konkurencji. Przydatne może się też okazać przybliżenie mu dotychczas stosowanej strategii.

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl