Afiliacja

AFILIACJA (marketing afiliacyjny) to rodzaj partnerskiej współpracy biznesowej pomiędzy reklamodawcą a wydawcą. Wydawca (afiliant) zarabia, polecając produkt bądź usługę swojego partnera, wykorzystując do tego własne kanały dotarcia (blog, strona www, kanały social media) w zamian za część udziałów w zysku.  Reklamodawca sprawdza efektywność działań partnera poprzez wykorzystanie linku afiliacyjnego, który monitoruje stopień konwersji i liczbę transakcji. 

Jak rozliczać się w ramach afiliacji? 

Afiliacja jest dobrym sposobem na dotarcie z ofertą produktów lub usługą do nowych odbiorców i zwiększenie zasięgów. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest odpowiedni dobór partnerów biznesowych. Sposób wynagradzania wydawców może być różny i zależy od indywidualnych ustaleń. Zazwyczaj jednak wybierany jest jeden z czterech najbardziej popularnych modeli: 

  • Cost Per Sale (CPS) – wydawca otrzymuje stałe wynagrodzenie za każdego użytkownika, który dokona zakupu polecanego produktu lub skorzysta z usługi.
  • Cost Per Click (CPC) – wydawca otrzymuje stałe wynagrodzenie za każdego użytkownika, który kliknie link polecający.
  • Cost Per Lead (CPL) – wydawca otrzymuje stałe wynagrodzenie za każdego użytkownika, który wykona pożądane działanie (zapisze się do newslettera, zostawi dane kontaktowe).
  • Cost Per Install (CPI) – wydawca otrzymuje stałe wynagrodzenie za każdorazową instalację aplikacji, którą promuje w ramach współpracy z reklamodawcą. 

Jak to działa?

W ramach współpracy, reklamodawca udostępnia partnerowi link afiliacyjny, który umożliwia monitorowanie działań i liczby transakcji pochodzących ze stron afilianta. Dzięki temu podmiot zlecający reklamę może rozliczać się na podstawie sztywnych danych. 

Skontaktuj się z nami

mbridge@mbridge.pl